Powerpanel HD

Powerpanel HD - Rješenje za vanjski zid

Radi se o pločama za vanjske zidove sa zidnim spojem kod drvenih okvirnih konstrukcija. Ove ploče ispunjavaju uvjete nosivosti i ukručenja, te se upotrebljavaju kao direktna podloga za žbuku. Zbog dobrih protupožarnih svojstava može ih se koristiti takodjer kod ograda.

fermacell Powerpanel HD-cementna, sandwich ploča


armirana staklenim vlaknima. Mala težina ploče, povoljna za ugradnju, ostvaruje se dodatkom granulata iz lagane, porozne gline odnosno reciklirane staklene vune. Svejedno je odlika fermacell Powerpanel HD ploča visoka čvrstoća na tlak i vlak. Ovu tlačnu i vlačnu čvrstoću osigurava armatura, koja se sastoji od ispitanih i dokazanih staklenih vlakana otpornih na alkalije.
Kako bi se spriječilo upijanje kapilarne vlage, te istovremena paropropusnost, kod proizvodnje fermacell Powerpanel HD ploča, na njih se nanaša pokrovni sloj hidrofobirajućeg volumena. Boja ploča je cementnosiva, na jednoj strani je ploča glatka, na drugoj strani je lagano valovita. Kod rezanja ili lomljenja fermacell Powerpanel produkata ne nastaje nikakva štetna prašina. Nisu potrebne bilo kakve sigurnosne mjere.

Svojstva Powerpanel HD
 
Težina u odnosu na površinu  ca. 15 kg/m²
Specifična gustoća  1000 kg/m³
Čvrstoća na izvijanje > 3,5 N/mm²
Tlačna čvrstoća(tlak okomito na površinu ploče) > 6 N/mm²
Vlačni modul elasticiteta 4500 ± 500 N/mm²
Koeficijent otpora paropropusnosti μ* 40
Vodljivost topline λR 0,40 W/(m K)
Potrebna vlaga za izjednačavanje kod temperature prostora ca. 7 %
*Powerpanel HD uključujući ispitanu HD-tehniku fuga i HD-sustav žbukanja
×
[Error loading the WebPart 'HrefTags' of type 'HrefTags']