Powerpanel HD pribor

Powerpanel HD pribor

fermacell Traka za armiranje HD

Primjena

fermacell traka za armiranje HD je sastavni dio armiranja fuga kod fermacell Powerpanela HD za vanjske zidove. Nanosi se kod upotrebe Powerpanela kao povremene zaštite od atmosferilija, ili se upotrebljava kao nosač žbuke na spojevima ploča.

Svojstva

 • visoka čvrstoća tekstila sa pojačanom srednjom trakom
 • brza montaža, budući jednostrano samoljepljiv
 • usuglašen na fermacell Powerpanel HD sustav za vanjske zidove

 

fermacell Tekstil za armiranje HD

Primjena

Tekstil sastavljen od staklenih vlakana sa alkaliotpornom oblogom, služi za polaganja na fermacell lagani mort HD, kako bi se ostvarila trajna zaštita na atmosferilije.

Svojstva

 • usuglašen na fermacell Powerpanel HD sustav za vanjske zidove
 • uključena je oznaka za preklope
 • visoka čvrstoća na kidanje
 • alkaliotporan

 

fermacell Tekstil za armiranje HD

Primjena

Tekstil sastavljen od staklenih vlakana sa alkaliotpornom oblogom, služi za polaganja na fermacell lagani mort HD, kako bi se ostvarila trajna zaštita na atmosferilije.

Svojstva

 • usuglašen na fermacell Powerpanel HD sustav za vanjske zidove
 • uključena je oznaka za preklope
 • visoka čvrstoća na kidanje
 • alkaliotporan

 

fermacell lagani mort HD

Primjena

fermacell lagani mort HD je sastavni dio fermacell Powerpanel HD pribora. On tvori sloj armiranja (temeljna zbuka), te se može takodjer upotrebiti kao vanjska žbuka sa filcanom žbukanom strukturom. Lagani mort HD primjenjuje se također univerzalno kao mort za žbuke i za armiranje laganih građevinskih ploča, te kao rijetka žbuka u unutrašnjem području u obliku žbuke sokla.

Svojstva

 • vodootporan, mineralni lagani mort
 • visoka iskoristivost (ca.30 l svjezeg morta/20 kg)
 • primjenjiv kao temeljna žbuka ili kao direktna obloga sa filcanom površinom
 • obrada mašinski, nakon očvršćavanja otporan na smrzavanje i atmosferilije
 • visoka difuzija (mi manji/jednak 10)
 • nema kromata prema TRGS 613

 

fermacell profil za sokl HD

Primjena

fermacell profil za sokl HD upotrebljava se kod izrade sokla fermacell Powerpanel HD sustava vanjskih zidova.

Svojstva

 • kompletna izrada iz nehrđajućeg čelika
 • usuglašen sa fermacell Powerpanel HD sustavom za vanjske zidove
 • služi za trajne i kvalitativno visokovrijedne završne spojeve

 

fermacell Profil za spoj stropa HD

Primjena

Kod upotrebe fermacell Powerpanel HD sustava za vanjske zidove u visekatnim, drvenim konstrukcijama, može se spoj stropa izraditi sa fermacell profilom HD.

Svojstva

 • usuglašen sa fermacell Powerpanel HD sustavom za vanjske zidove
 • kompletno izrađen iz nehrđajućeg čelika
 • služi za trajne i kvalitativno visokovrijedne završne spojeve

 
×
[Error loading the WebPart 'HrefTags' of type 'HrefTags']